REGULAMIN SKLEPU


 REGULAMIN
Sklep internetowy ARON24.PL
dostępny pod adresem 

www.aron24.pl 
www.ups-zasilacze.pl
www.zasilacze-ups.eu 

prowadzony jest przez firmę:

ARON - Przemysław Giec
ul. Elizy Orzeszkowej 45/14
50-311 Wrocław
NIP: 898-205-17-17
Regon: 020841014
Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 199097. 


Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy firmy ARON-Przemysław Giec , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ups-zasilacze.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.ups-zasilacze.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez ARON-Przemysław Giec na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia ARON-Przemysław Giec zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je ARON-Przemysław Giec, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na ARON-Przemysław Giec.

Gwarancje i reklamacje

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.ups-zasilacze.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z ARON-Przemysław Giec lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został‚ podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia zgodnie z ustawą o zwrocie towaru zakupionego przez internet na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.


REKLAMACJA I GWARANCJA


Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymasz wraz z towarem.

Aby Twoja reklamacja została rozpatrzona, powinieneś/powinnaś spełnić następujące warunki:

 • do zwracanego produktu dołącz fakturę/paragon wraz z gwarancją, oraz wypełniony formularz zwrotu
 • produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeśli takie posiadał).

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 10 DNI NA ZWROT

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", masz prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:

 • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
 • produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, jeśli takie posiadał,
 • do zwracanego produktu dołączona jest faktura/paragon i gwarancja oraz wypełniony formularz zwrotu

Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący

W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.


RODO Polityka Prywatności i Cookies


Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest  danych osobowych jest ARON Przemysław Giec z siedzibą ww Wrocławiu, ul. Elizy Orzeszkowej 45/14.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w sklepie internetowym WWW.ARON24.PL (WWW.UPS-ZASILACZE.PL, ZASILACZE-UPS.EU) , formularza kontaktowego, albo zakupu na platformie aukcyjnej Allegro , podczas dokonywania przez Ciebie później zamówień, albo obsługi reklamacyjnej.

Jak sposób możesz skontaktować się z nami w kwestii Twoich danych osobowych?

Prosimy o kontakt pod adresem e-mail SKLEP@ARON24.PL, albo pocztą na adres ARON Przemysław Giec z siedzibą ww Wrocławiu, ul. Elizy Orzeszkowej 45/14; 50-311 Wrocław.

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, a w szczególności:

 • możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego
 • weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji
 • obsługi składanych przez Ciebie zamówień
 • prawidłowej obsługi płatności
 • obsługi reklamacji
 • przesyłania zamówionych towarów
 • wystawiania komentarzy dotyczących zakupów
 • oceniania zakupionych produktów
 • obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz
 • w celach związanych ze świadczeniem usług
 • przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną

Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach :

 • prawidłowe działanie panelu klienta sklepu ARON24.pl
 • zapewnienie obsługi usług płatności
 • monitorowania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną
 • przydzielania do Twojego konta rabatów i zniżek specjalnych
 • przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
 • naliczania punktów zyskanych w programie partnerskim
 • bezpieczeństwa ruchu sieciowego dla Ciebie i pozostałych użytkowników
 • monitorowanie i analizowanie Twoich zachowań w ARON24.PL w celu poprawiania działania sklepu poprzez lepsze dostosowywanie do wymagań i oczekiwań użytkowników
 • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zawieranej umowy
 • w celach windykacji należności, postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych
 • przeprowadzanie badań statystycznych
 • archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa

Twoje dane osobowe będą zapisywane również w plikach cookies w celu łatwiejszego logowania i wygodniejszego dla Ciebie działania sklepu.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podczas rejestracji wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi zamówień, w celu zawarcia umowy, obsługi płatności i dostarczenia towaru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu w ARON24.pl.

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

Szanujemy Twoje dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

W celu zmiany swoich ustawień dotyczących wyrażonych przez Ciebie zgód na newsletter, skorzystaj z odnośnika znajdującego się w każdym emailu z newsletterem. Swoje zgody możesz również zmienić logując się na swoje konto w ARON24.PL. Jeżeli chcesz, możesz przesłać swój sprzeciw na adres sklep@aron24.pl albo pocztą na adres ARON Przemysław Giec z siedzibą ww Wrocławiu, ul. Elizy Orzeszkowej 45/14; 50-311 Wrocław.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, bankom, firmom księgowym, obsyłającym platformy marketingowe, firmom obsługującym zgłoszenia klientów. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Wykorzystujemy oprogramowanie analityczne Google Analytics, oraz w niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane "roboty". W tym przypadku możemy przekazać Twój adres IP firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na specyfikę działania rozproszonego systemu obsługi, dane mogą również być przetwarzane z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej Quality Unit LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu lepszego dostosowania sklepu do Twoich potrzeb i podnoszenia jakości obsługi jednak nie wywołuje ono dla Ciebie żadnych skutków prawnych.


COOKIES


COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu ARON Przemysław Giec jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl PŁATNOŚCI W SKLEPIEPŁATNOŚCI ON-LINE

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payU.pl
Możliwe formy płatności to:
• Karty kredytowe 
• Przelewy online


PŁATNOŚCI ON-LINE

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Możliwe formy płatności to:
• Karty kredytowe 
• Przelewy online

 
PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KONT PayPal
Możliwe formy płatności to:
• Karty kredytowe 
• Przelewy na adres e-mail

                
PRZELEWY TRADYCYJNE

Przelew na konto bankowe (realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie):

 • BRE Bank, mBank, MultiBank
  69 1140 2004 0000 3502 7139 8765 
ARON - Przemysław Giec 
Elizy Orzeszkowej 45/14
50-311 Wrocław

 
POBRANIE SPEDYTORA
Pobranie spedytora - płatność kurierowi przy odbiorze paczki
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
Płatność gotówką w punkcie odbioru osobistego.

 KOSZT TRANSPORTU


 • Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy płatności.
 • Za dostawę koszt transportu doliczany jest  jednorazowo - całe zamówienie realizowane jest w jednej przesyłce, która może składać się z kilku paczek.
 • Wysyłka oraz koszt dostawy na palecie transportowej ustalane są indywidualnie.
 • Darmowa wysyłka przy przedpłaconym zamówieniu o wartości powyżej 699zł brutto (bez kosztów transortu)
 • Darmowa wysyłka przy zamówieniu za pobraniem spedytora o wartości powyżej 1499zł brutto (bez kosztów transortu)
Forma płatności Opłata za wysyłkę Koszt manipulacujny / inne
( zł / +% ) 
Przelew tradycyjny
payU.pl
DotPay.pl (on-line)

PayPal
Pobranie spedytora

Płatność gotówką

Wysyłka paletowa 
8zł
8zł
8 zł
8 zł
15zł
0 zł

wycena indywidualna

-

-

+ 2%

+ 2%
-

-
-

Nasze przesyłki dostarczają kurierzy firmy DPD